PLATY V NEMECKU PRE ROK 2022 V HRUBOM (BRUTTO):

1960 – 3250 € brutto mesačne + strava a ubytovanie zabezpečené zamestnávateľom za zvýhodnené ceny 

 • 1960 € – chyžná v hoteli (práca 169 hodín mesačne, hodinová mzda 11,60 €)
 • 2093 € – pracovník pri vodných atrakciách (práca 173 hodín mesačne, hodinová mzda 12,10 €)
 • 2110 € – umývač riadu (práca 182 hodín mesačne, hodinová mzda 11,60 €)
 • 2110 € – obsluha  pri bufetových stoloch (práca 182 hodín mesačne, hodinová mzda 11,60 €)
 • 2146 € – pracovník pri zábavných atrakciách (práca 185 hodín mesačne, hodinová mzda 11,60 €)
 • 2415 € – čašník / čašníčka v bare (práca 182 hodín mesačne, hodinová mzda 13,30 €)
 • 2415 € – čašník / čašníčka Commis de Rang (práca 182 hodín mesačne, hodinová mzda 13,30 €)
 • 2625 € – čašník / čašníčka Demichef de Rang (práca 182 hodín mesačne, hodinová mzda 14,40 €)
 • 2835 € – čašník / čašníčka Chef de Rang (práca 182 hodín mesačne, hodinová mzda 15,60 €)
 • 2625 € – barman / barmanka na miešanie nápojov (práca 182 hodín mesačne, hodinová mzda 14,40 €)
 • 2835 € – barman / barmanka zodpovedný za chod baru (práca 182 hodín mesačne, hodinová mzda 15,60 €)
 • 2550 € – pomocný kuchár / kuchárka Commis de Partie (práca 182 hodín mesačne, hodinová mzda 14,00 €)
 • 2710 € – kuchár / kuchárka Demichef de Partie (práca 182 hodín mesačne, hodinová mzda 14,90 €)
 • 2965 € – kuchár / kuchárka Chef de Partie (práca 182 hodín mesačne, hodinová mzda 16,30 €)
 • 3250 € – šéf kuchár  / šéf kuchárka (Sous-Chef) (práca 182 hodín mesačne, hodinová mzda 17,90 €)
 • 2520 € – recepčný / recepčná v hoteli (práca 173 hodín mesačne, hodinová mzda 14,60 €)
ČISTÝ PLAT V NEMECKU (NETTO):

Plat v čistom po odrátaní dane a všetkých odvodov je (pri hrubej mzde v rozpätí 1700 – 3500 €) cca o 20 – 39 % nižší ako brutto plat. Výška dane a odvodov v Nemecku závisí od samotnej výšky hrubej mzdy (čím vyšší plat, tým vyššie daňové zaťaženie) a takisto do akej daňovej kategórie podľa rodinného stavu spadá konkrétny zamestnanec (slobodní platia viac ako ženatí/vydaté).

WordPress Lightbox Plugin